Våkenatt Vaar Frues kirke

vaar-frues-kirke_trondheim_hofmo

 

Takk til alle som våket med oss og som virkeliggjorde Nattens Lys i Vaar Frues Kirke Trondheim!

Her kan du lytte til lydglimt fra våkenatten og urfremføringen av nyskrevet våkenattsmessen: https://soundcloud.com/stefan-thorsson/lidelsens-jubel_extracts

Medvirkende: 

Kontratenor Hubert Wild 

Kammerkoret Aurum med dirigentene Eva Holm Foosnæs og Bjørn Vevang 

Orgel Knut Størdal 

Komponist Stefan Thorsson

 

Om urfremføringen og gjestespillet:

Vi mottok i våres bestillingsverkstøtte fra Norsk Kulturråd, der komponist Stefan Thorsson (http://www.stefanthorsson.com/) har skrevet en Vigiliamesse basert på Gunvor Hofmos dikt, for kor, orgel og kontratenor. Verket er skrevet til den tyske kontratenoren Hubert Wild. Wild opptrer på de store scener i Europa, som Volksbühne, Burgtheater, Operahuset i Zürich m.m (http://operabase.com/a/Hubert_Wild/de/7130). Verket vil bli urfremført av det trondheimbaserte kammerkoret Aurum med dirigent Eva Holm Foosnæs.

Link til mer info om det nyskrevne verket for produksjonen Nattens Lys: http://www.stefanthorsson.com/lidelsens-jubel/

Tidspunkt: Fra solnedgang 10. november til soloppgang søndag 11. september 2018.

Trondheim kjennes som en naturlig ramme for en eksperimentell våkenattsmesse, med folket som medskapere, med utgangspunkt i Gunvor Hofmos spirituelle og eksistensielle univers. Trondheim ble ifølge sagafortellinger etablert av Olav Tryggvason i 997.  Byen er på mange vis blitt bygd opp omkring det å våke, Olavsvaken. Olavsvake stammer fra katolsk tid, da det var vanlig å våke og be tidebønner gjennom natten. I vår våkenatt vil det tekstlige fundamentet byttes ut med Gunvor Hofmos interpretasjon av det guddommelige og menneskenes liv. Natten vil være et sted for å møtes, gjennom de eksistensielle spørsmål og undren, i vår felles natt, der vi, sammen og alene, våker over det hellige livet vi har blitt tildelt.

Natten føder oss livet. Det tverrkunstneriske prosjektet Nattens Lys som har Gunvor Hofmos poesi som fundament, er et forsøk på å tematisere den universelle utsattheten og smerten som finnes ved å være til. Hofmos poesi viser oss verdens revner. Det som gjorde livet så umulig for Gunvor Hofmo, lar poesien dette være nærværende for oss. Det som rev bort meningen for Hofmo, byr poesien meningen frem for oss. Tilsynelatende drukner Hofmo verden i sin poesi, ved å åpenbare den manglende mening. Gjennom Hofmos poesi ønsker vi å åpne opp for en tomhet, en stillhet, spørsmål uten svar. Ved å vise frem den ødelagte orden som kan tvinge verden til å stille spørsmål ved seg selv.

Invitasjon fra Vaar Frues Kirke. Kunstproduksjonen Nattens Lys har blitt invitert inn til Vaar Frues Kirke (Trondheim) jubileumsmarkering november 2017 ved prest Siv Limstrand og Bymisjonen.

Visjon med gjestespillet. Norsk Kulturråd satset stort på produksjonen av Nattens Lys. Vi har derfor lenge ønsket å videreføre produksjonen og vise den i andre kirkerom i landet. Vi har tro på at denne produksjonen kan ha et langt liv.

Vårt ønske og intensjon bak det spesialskrevne verket, Våkenattsmessen, for produksjonen, er at den kan, på sikt, inngå i repertoaret til kirkekor omkring i landet. At verket kan være et tilfang til kirkens liturgiske musikk. For selve urfremføringen av verket ønsker vi å gi det de beste vilkår og en profesjonell ramme. Men verket er skrevet slik at det er overkommelig å innstudere for ikke-profesjonelle kor og musikere, slik at den enkelte kirke omkring i landet kan selv fremføre våkenattsmessen. Via gjestespillsvisningen i Trondheim ønsker vi samtidig å lage og utvikle en enkel mal / en enkel oppskrift, på hvordan Nattens Lys kan gestaltes og iscenesettes på en enkel måte, av den enkelte kirke og menighet selv:

  • Det lokale kirkekoret kan fremføre den nyskrevne våkenattsmessen i samarbeid med kantor

  • Menigheten kan bidra med sine innlesninger av Hofmos dikt (i likhet med Innlesningsaksjonen vår)

  • Barnekor eller ungdomsgrupper tilknyttet menigheten kan bidra med et enkelt skyggespill.

  • Menighet kan bygge langbord i kirkerommet, stå for nattens måltider og være nattens verter / vertinner.

Slik, er vår visjon, at Nattens Lys, kan leve videre i de ulike kirkerom omkring i landet og som tilfang til kirkens liturgi og kulturtilbud.

Som del av etterarbeidet for gjestespillvisningen i Vaar Frues kirke samt lydopptak av urfremføring, vil vi lage en mal / oppskrift på gjenoppføring av produksjonen, som vi vil sende ut til landets menigheter, kirkemusikkmiljø, korforbundet m.m.

Stedsspesifikk produksjon. Vi ser for oss å skape en stedsspesifikk produksjon, forankret i stedet og det unike kirkerommet, med Trondheim som kontekst. Vi kunne tenke oss å sette opp en Innleserstasjon (http://nattenslys.no/?page_id=9) i byen, i tiden i forkant av visningen, der byens befolkning kan lese inn sitt Hofmo- dikt og slik bli en del av forestillingen / være medskapere.

Vi ønsker også å gå i dialog med et psykiatrisk sykehus i Trondheim og inngå et samarbeide for å skape et nytt poesirom (slik vi har gjort på Gaustad sykehus, som del av produksjonen1), samt å utvikle samarbeidet med kirkemusikkmiljøet, kunst- og forfattermiljøet i Trondheim samt Bymisjonen og deres brukere. Vi har inngått samarbeidsavtale med ett av korene i byen, kammerkoret Aurum og dirigent Eva Holm Foosnæs (http://www.kammerkoret-aurum.no/). Vi ønsker å invitere inn et utvalg av byens politikere, tenkere, kunstnere og borgere til å holde tale under natten. Slik, med utgangspunkt i Trondheim by, skape en ny våkenattsmesse, i Hofmos ånd.

Scenekunstforestilling. Nattens Lys er en performativ scenekunstforestilling som foregår gjennom en natt, en 12 timers forestilling fra solopppgang til solnedgang.

En eksperimentell våkenattmesse, en performativ skyggeteaterinstallasjon der diktene er det man møttes i. Den dramatiske strukturen for oppsetningen ligner den katolske Vigiliamessen, våkenattsliturgien, der Hofmos dikt utgjør liturgiens tekstledd, bønnene. Opptak av det norske folk som leser inn Gunvor Hofmos dikt danner en voice-over for scenekunstforestillingen og blir vevd sammen med orgelklanger, sang og elektronisk musikk. Ledsaget av Gunvor Hofmos poesi våker man i fellesskap gjennom natten. Vi vil sitte sammen til det lysner.